ඔබත් ප්‍රධාන ආහාර වේල් වලට පසුව තේ පානය කරනවාද?එහෙනම් මෙන්න ඔබගේ සිරුරට ඇතිවන බලපෑම්

ප්‍රධාන ආහාර වේල් සමග තේ පානය ඔබේ සිරුරට කෙසේ බලපායිද මේ පිලිබදවයි අද අපි ඔයාලට කියල දෙන්න යන්නේ ඔබගේ රුධිරයේ ඇති රතු සෛල වල හිමොක්ලොබින් නම් රසායනයක් පවතිනවා මිනිස් ලේ වලට අදාල රතු පැහැය ලැබී ඇත්තේ මෙම රසායනය නිසාය