උගුරැස්ස කෑවොත් ඔබට වෙනදේ ගැන ගොඩක් දෙනෙක් තාම දන්නේ නෑ ඔබත් උගුරැස්ස ආහාරය ඇරන් තියෙනවනම් මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න

අද අපි ඔයාලට කියල දෙන්න යන්නේ උගුරැස්ස වල පවතින ඖශදීය ගුණයන් සම්බන්දවයි ඔබට ශරීරයේ පෘෂ්ටිමත් බව ඇති කරගන්න ශරීරයේ වර්ණය හොදින් පවත්වා ගන්නයි ආහාර රුචියෙන් පෙලෙන අයට ආහාර රුචිය වැඩි කරගන්න ඉතා වටිනා පලතුරකි..ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න..