පාතාලේ කොල්ලෙක්ට ආදරේ කරපු නිසා වීනු සාහසිකයෙකුගේ වෙඩි පහරකින් ජීවිතය හැරදා යයි.

විනු සිරිවර්දන සුරූපී නිලි මියගොස් තිබෙන බවට වැරදි මත අන්තර්ජාලය පුරාවටම දක්නාට ලැබෙනවා.නමුත් එහි ඇත්ත කතාව මෙයයි.එය මියුසික් වීඩියෝවක් බවයි ආරංචිය.මෙන්න එම මියුසික් වීඩියෝව පහතින්.