මේ ඉනිමග හොල්ලන්න කාටවත් අවසර නැහැ හේතුව ඇසුවොත් ඔබත් පුදුමවෙනවා නිසැකයි

අපි ගොඩක් දෙනෙක් ලෝකය ගැන නොදන්නා දේවල් රැසක් තිබෙනවා..ඉතින් දවසින් දවස ලෝකයේ සිදුවෙන දේවල් ගැන ඇසුවොත් ඇත්තටම හරිම පුදුම හිතෙනවා…ඒ වගේම ලෝකයේ සැගවිලා තිබෙන ඇතැම් දේවල් අපිට අපේ ඇස් අදහා ගන්න බැරි තරම් පුදුමයි ..ඔබ ලෝකය ගැන නොදන්නා දේවල් ගැන දැනුවත් වෙන එක ඔබේ දැනුමට වැදගත් වෙනවා….

ඉතින් අද අපි ඔබට කියලා දෙන්න හිතුව තවත් ඔබ නොදන්නා දෙයක් ගැන. ඒ තමයි කාටවත් හොල්ලන්න අවසර නැති අරුම පුදුම ඉනිමගේ කතාව ගැන…….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *