බුදු රදුන්ට පුජා කරන කිරිපිඩු දානය නිවැරදිව පිළියෙල කරන විදිය මෙන්න

බුදු රජාණන් වහන්සේ උදෙසා අපි හැමෝම නොයෙක් නොයෙක් පුද පුජා පවත්වන්න පුරුදුවෙලා ඉන්නවා…ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් විවිද පුද පුජා සිදු කරාට අවබෝධයෙන් තොරව තමයි මේ දේවල් කරන්නේ..ඉතින් අපි හැම කෙනෙක්ම බුදු රදුන් උදෙසා සිදු කරන පුද පුජා අවබෝධයෙන් කරන එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ …ඉතින් ඔබත් බුදු රදුන් උදෙසා මලක් පහනක් පුජා කරනවානම් අවබෝධයෙන්ම කරන්න එක ඔබට මෙලොව පරලොව දෙකටම හොදයි….

ඉතින් අද අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ තවත් ඔබ නොදන්නා දෙයක් ගැන ඒ තමයි බුදු රදුන්ට පුජා කරන කිරිපිඩු දානය නිවැරදිව පිළියෙල කරනවිදිය ගැන …ඔබත් මේ වටිනා කරුණු ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *