වෛද්‍යවරු පවා හොල්මන් කල ඇඟේ කරන්ට් එක දුවන අවුරුදු 9යේ ළමයා මෙන්න

අද ලෝකයේ සිටින මිනිසුන්ට අත්‍යවශ්‍ය කරන දෙයක් තමයි කරන්ට් එක කියන්නේ එක පැයකට කරන්ට් එක ගියාම අපි කන කට්ට ආයේ අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැනේ ඔයාලට. විදුලිය නිපදවන සතුන් ගැනනම් අපි මින් පෙර අසා තිබෙනවා. ඒ අතරින් අපි හමේම වගේ දන්නා සතෙක් තමයි විදුලි ආඳා කියන්නේ.එත් අපි මේ කියන්න යන්නේ වෛද්‍යවරු පවා හොල්මන් කල ඇඟේ කරන්ට් එක දුවන අවුරුදු 9යේ ළමයා ගැන…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *