වෙනස්වුණු ලංකා සිතියමේ අලුත්ම හැඩය මෙන්න ගොඩක් දෙනෙක් තාම මේ ගැන දන්නේ නෑ අපේ රටේ හැඩයත් දැන් වෙනස් වෙලා

මෙරට සිතියමේ හැඩය පසුගිය සමයේ විවිධාකාරයේ වෙනස්කම්වලට ලක්ව තිබුණා. ඒ විවිධ පාරිසරික තත්ත්වයන් හා විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හේතුවෙනුයි. ඒ අනුව මෙරට නව සිතියම මේ වන විට නිර්මාණය කරමින් පවතින අතර මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත තිබෙන video එක බලන්න….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *