සිරිපා වනයේ යෝගී හිමියන් මෛත්‍රී බුදුන් ගැන කියන අපුරු කතාව මෙන්න බලන්න

සිරිපා වනයේ විස්මිත යෝගී භික්ෂුන් වාසය කරන බවට විවිධ මතවාදයන් පවතිනවා.එවන් යෝගී හිමිනමක් හා සංවාදයේ යෙදෙමින් කෘතියක්ද රචනා කිරීමට ලේඛකයින් දෙදනකු සමත්ව සිටින අතර එම කෘතිය සිරිපා වනයේ යෝගී භික්ෂුවක් සමග යන කෘතියයි.මේ එම කෘතියේ ඇතුලත් වන මෛත්‍රී බුදු හිමියන්ගේ පහලවීම පිළිබද කතාවයි.ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *