තල්මසුන් මිහිමත ඇවිදපු කාලයකුත් තිබුණා කියලා අසා තිබුණද? මෙන්න බලන්න ඒ ගැන ඔබ නොදන්නා පුදුම හිතෙන කතාවක්

අපි ගොඩක් දෙනෙක් මේ ලෝකයේ සිදුවෙන දේවල් ගැනත් දිනෙන් දින සොයා ගන්නා දේවල් ගැනත් නොදන්නා දේවල් රැසක් තියෙනවා…අපි අද කියන්න යන්නේ ඒ වගේ වැදගත් කතාවක් ගැන…තල්මසුන් මිහිමත ඇවිදපු කාලයකුත් තිබුණා කියලා තොරතුරු හමුවෙලා තියෙනවා මේ ගැන ඔබ නොදන්නා දේවල් දැනගන්න…පහත video එක බලන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *